Skoterelever får inte rätt utbildning

28 februari, 2018

2016 tog nästan 13 000 personer förarbevis för skoter. Men flera utbildningar uppfyller inte kraven och eleverna blir utan både praktisk körtid och teori. Det visar Transportstyrelsens tillsyn av skoterutbildningen i landet.

 

Transportstyrelsen uppmanar alla som planerar att ta förarbevis att ta reda på vad utbildningen ska erbjuda och sedan jämföra mellan olika utbildare, om det är möjligt.

 

Vid den praktiska delen av utbildningen får det vara högst 4 elever per lärare, men ofta är det fler elever i gruppen.

 

Andra brister som upptäckts vid Transportstyrelsens kontroller är att eleverna har fått göra slutprov innan utbildningen är avslutad, att utbildningstiden är för kort och att lärare inte uppfyllt kraven.

 

Det finns i dag 65 utbildare som har tillstånd att bedriva skoterförarutbildning. Dessa finns på 344 platser i landet.

 

Fakta:
• 2016 tillverkades 12 872 förarbevis för skoter, terränghjuling och moped klass II
• Sedan 2009 krävs förarbevis för att få köra snöskoter eller terränghjuling i Sverige
• Det är tillåtet att köra skoter eller terränghjuling med förarbevis från 16 år
• Den som har tagit körkort eller traktorkort innan 1 januari 2000 har rätt att köra skoter med det
• I Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2009:14 anges vad skoterförarutbildningen ska innehålla. Där står bland annat att undervisningstiden ska vara minst tio timmar, varav minst tre timmar ska bestå av praktisk körtid.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.