Tre nya verksamheter föreslås få personalliggare

10 februari, 2018

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att införa systemet med personalliggare i fler verksamheter. Skatteverkets förslag har nu lämnats till Finansdepartementet.

 

Skatteverket föreslår att personalliggare införs inom:
• bilverkstäder
• partihandel med livsmedel
• kropps- och skönhetsvård

 

Områdena har valts för att Skatteverket bedömer att personalliggare skulle vara ett effektivt medel att komma åt svartarbete i dessa verksamheter.

 

Vad ingår i kravet på personalliggare för de nytillkomna branscherna?
För fordonsserviceverksamhet är exempel på åtgärder som omfattar krav på personalliggare reparationer, lackering, glasarbeten, tvätt, rekonditionering och hjulskifte samt däckservice av motordrivna fordon.

 

Vad gäller kropps- och skönhetsvårdsverksamhet är det främst behandlingar som inte är medicinsk karaktär som får krav på personalliggare. Det vill säga behandlingar av en persons kropp eller omsorg om en persons yttre för att öka det allmänna välbefinnandet. I förslaget definieras bland annat verksamhet inom hudvård, manikyr, pedikyr, massage, makeup, tandblekning, tatuering, piercing, solarier och solsprayning.

 

För näringsverksamhet som avser partihandel med livsmedel, drycker (även alkoholhaltiga) och tobak innefattas kravet på personalliggare för anskaffning, enklare bearbetning, förpackning, innehav och leverans av varor.

 

Vid olika slags verksamheter i samma lokal, och där någon av dessa verksamheter kräver personalliggare, innebär det nya förslaget att personalliggare ska föras även i alla övriga verksamheter. Det vill säga även om de inte ingår i befintliga eller tillkommande branscher med krav på personalliggare.

 

Om personalliggare saknas när Skatteverket hälsar på tar de ut en kontrollavgift på 12 500 kronor, och om den saknas även vid nästa besök är avgiften ytterligare 25 000 kronor. För varje verksam person som inte är registrerad i personalliggaren vid Skatteverkets besök är avgiften 2 500 kr.

 

Förslaget föreslår träda ikraft den 1 juli 2018.

 

Här finner Ni mer information.

 

Här finner Ni lagrådsremissen.

 

Informationen kommer från Skatteverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.