Utsläppen ökade tredje kvartalet 2017

22 februari, 2018

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent det tredje kvartalet 2017, jämfört med samma kvartal året innan. Det är främst industrin som står för kvartalsökningen.

 

Det framgår av Naturvårdsverkets redovisning av klimatpåverkande utsläpp inom Sveriges gränser för tredje kvartalet 2017, där utsläppen var 12,7 miljoner ton. Kvartalsstatistiken används för att ge en tidig uppskattning av utvecklingen och bör tolkas med försiktighet.

 

I december publicerar Naturvårdsverket slutgiltig årlig officiell utsläppsstatistik för att följa upp klimatmålen i Sverige, EU och internationellt. Med hjälp av den årliga statistiken utvärderar och analyserar Naturvårdsverket effekten av klimatåtgärder över längre tidsperioder.

 

Nedan finner Ni mer information.
Snabbstatistik för kvartals- och årsvisa växthusgasutsläpp

Årlig officiell statistik om utsläpp och upptag av växthusgaser

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.