Hundratals kemikalier är reglerade i miljömärkta varor

7 mars, 2018

Miljömärkningar av konsumentvaror som kläder och hemelektronik omfattar i dag hundratals kemiska ämnen som inte är reglerade i lagstiftningen. Det visar en kartläggning av kemikaliekrav i miljömärkningar som Kemikalieinspektionen har genomfört.

 

 

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att fram till 2020 kartlägga farliga ämnen som finns i varor och produkter och ännu inte är reglerade i EU:s kemikalielagstiftning. Studien om miljömärkningar är den första i en serie rapporter som Kemikalieinspektionen tar fram inom ramen för kartläggningsuppdraget.

 
I rapporten finns beskrivningar av frivilliga begränsningar för kemikalier i varor och produkter som miljömärkningar och andra kravställare har gjort. Totalt ingår 69 dokument med kemikaliebegränsningar från 18 olika kravställare i kartläggningen. Det görs inga jämförelser mellan olika märkningar i rapporten. Resultatet är tänkt att ge vägledning om vilka ämnen som kan behöva prioriteras i arbetet med att utveckla kemikalielagstiftningen och andra regleringar. Sex olika typer av produkter och varor har ingått i kartläggningen:
• möbler och byggvaror
• kem-tekniska produkter
• kosmetiska produkter
• textil och läder
• elektronik
• pappers-, kontors-, leksaks- och förpackningsartiklar

 

Sammanlagt 890 begränsningar av ämnen och 135 begränsningar av ämnesgrupper där miljömärkningarna går längre än lagstiftningen finns redovisade i rapporten. Samma ämnen och ämnesgrupper kan förekomma i flera olika märkningar eller kriterier.

 

Flest frivilliga begränsningar av enskilda ämnen finns för textil- och lädervaror. Där rör det sig om 586 begränsningar av specifika ämnen där miljömärkningarna går längre än lagstiftningen. Begränsningarna gäller exempelvis flamskyddsmedel, mjukgörande ämnen, svårnedbrytbara högfluorerade ämnen (PFAS) och färgämnen som kan vara allergiframkallande.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.