ISO 45001:2018 ersätter OHSAS 18001

12 mars, 2018

Det har tagit tid, men nu är den snart klar. ISO 45001 ersätter OHSAS 18001 som internationell standard för arbetsmiljö.

 

Efter flera års arbete har 86 av ISO:s 162 medlemsländer lyckats ta fram en första internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete. Standarden syftar till att förbättra arbetsmiljön för arbetstagare över hela världen och innehåller krav på hur ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Sverige, som ligger i framkant i arbetsmiljöfrågor, har varit drivande i arbetet med att utarbeta standarden.

 

I den nya standarden finns krav på social och organisatorisk arbetsmiljö, något som den svenska kommittén har jobbat hårt för att få igenom. En annan nyhet är att det ställs krav på ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet och att även inhyrd personal och konsulter ska omfattas.

 

För de organisationer som redan certifierats enligt OHSAS 18001 följer en period på tre år innan man måste ha gått över till den nya standarden. Men det kan vara bra att påbörja förberedelserna redan nu. Certifiering enligt den nya standarden kan dock inte ske direkt efter publiceringsdatum. Det tar alltid åtminstone ett par månader, ofta längre, efter publicering innan certifieringsorganen har sin ackreditering klar och kan sätta igång att certifiera.

 

Standarden finns att köpa på sis.se

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.