Mål avseende offentlig upphandling – mars 2018

31 mars, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under mars 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2726-17
Leverantör/Sökande: Ragn-Sells AB
Upphandlande myndighet: Övik Energi AB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Upphandlande myndighet har brustit mot likabehandlingsprincipen genom att utvärdera annan sökandes anbud fastän det inte uppfyllt samtliga obligatoriska krav i fråga om miljöpolicy, miljömål och miljöprogram.

 

Målnr: 2270-17,2271-17
Leverantör/Sökande: Sandå Sundsvall AB
Upphandlande myndighet:  Timrå kommun, Aktiebolaget Timråbo
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Utvärderingsmodell har ansetts strida mot principen om transparens och den har ge utrymme för ett alltför stort mått av godtycke. Det föreligger därmed brister i modellen och den ansågs strida mot bestämmelserna i LOU.

 
Målnr: 2881-17
Leverantör/Sökande: Dalby Takmontage AB
Upphandlande myndighet:  Svedala Exploaterings AB
Avgörande: Ogiltigförklara avtal
Ärende: Otillåten direktupphandling

 

Målnr: 2489-17
Leverantör/Sökande: Input Interiör AB
Upphandlande myndighet:  Umeå kommun
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Förfrågningsunderlaget har stått i strid med bestämmelsen i 6 kap. 4 § LOU, eftersom det inte förelegat en sådan undantagssituation där det inte varit möjligt att beskriva de aktuella föremålen för upphandlingen tillräckligt preciserat och begripligt utan hänvisning till varumärke.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB