Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden

19 mars, 2018

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) som börjar att gälla den 21 augusti 2018.

 

Föreskrifterna implementerar ett EU-direktiv med indikativa gränsvärden, 2017/164/EU, samt en del andra ämnen. De ämnen som har setts över i denna revidering är markerade med # samt att de fått årtalet 2018 i listan med gränsvärden. I nedanstående länk finns en sammanfattning.

Sammanfattning av nya och omprövade gränsvärden.

 

Gränsvärden fastställs för att säkerställa arbetstagares hälsa
I arbetslivet exponeras många arbetstagare för olika kemikalier som de hanterar, alternativt som frigörs eller bildas under vissa arbetsmoment eller processer. För att reglera luftexponeringen för olika kemikalier eller kemiska blandningar fastställs bindande gränsvärden i Sverige. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att se till att exponeringen inte överskrider de bindande gränsvärdena.

Här finner Ni de nya föreskrifterna Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.