Nytt informationspaket om elektromagnetiska hot

2 mars, 2018

MSB har tagit fram ett omfattande informationspaket om antagonistiska elektromagnetiska hot (EM) mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. Informationen som vänder sig både till offentlig sektor och näringslivet kan enkelt laddas ner från Msb.se.

 

Många samhällsviktiga verksamheter förlitar sig idag på elektroniska system och trådlösa kommunikationssystem. Eftersom dessa kan vara känsliga för elektromagnetisk påverkan, är avsiktliga EM-störningar ett hot mot samhällsviktig verksamhet.

 

Medvetenheten om de elektromagnetiska hot som finns idag mot samhällsviktig verksamhet är inte allmän kunskap – inte ens hos de tekniker som arbetar med systemen. För att öka medvetenheten om dessa hot och för att relevanta åtgärder ska kunna tas fram har MSB med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) designat ett utbildningsmaterial som kan användas för självstudier eller som kursmaterial. En ökad medvetenhet om hoten är första steget mot att kunna hantera dem.

 

Det framtagna informationspaket består bland annat av en introduktion till EM-hot samt en vägledning som erbjuder ett metodstöd för genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) rörande dessa hot. Vägledningen beskriver hur man kan förbereda och genomföra en RSA samt innehåller frågeställningar som kan användas för att identifiera sårbarheter i samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.