Nytt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor

19 mars, 2018

Hanteringen av växtskyddsmedel på golfbanor är ett område där kommunerna efterfrågar mer vägledning för tillsynen. Under hösten 2018 genomför därför Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett nationellt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor. Huvudansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

 

Det nationella tillsynsprojektet kommer bland annat att bidra till kunskap om hur hanteringen av växtskyddsmedel på golfbanor ser ut. Arbetet kopplar till de nationella miljömålen giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet. Integrerat växtskydd kommer att vara en viktig del av projektet.

 

Syftet är att:
• Utveckla vägledningsmaterial för en enhetlig och effektiv tillsyn
• Öka golfklubbarnas kunskap om regler för och hantering av växtskyddsmedel
• Öka tillsynsmyndigheternas kunskap om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

 

Upptaktsdagar planeras till augusti och därefter inleds tillsynsperioden på golfbanorna. Projektets resultat kommer att redovisas i mars 2019.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.