Om kriget kommer – redan en världsnyhet

8 mars, 2018

Den är ännu inte tryckt, men har blivit en nyhet världen över. Det handlar om broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som ska delas ut till landets 4,8 miljoner hushåll i samband med krisberedskapsveckan i slutet av maj.

 

Broschyren har tagits fram på uppdrag från regeringen; kunskapen om hur vi förbereder oss för kriser men också höjd beredskap och ytterst krig, ska öka. En publikation med liknande tema har tagits fram fem gånger tidigare. Tre gånger har den skickats ut till hela befolkningen, senast 1961 med namnet ”Om kriget kommer”. Då var fokus uteslutande på krigshotet.

 

Regeringen gav våren 2017 MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer.

 

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni.

 

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

 

Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

 

Broschyren blir på 20 sidor i A5 format och trycks i fyrfärg. Texten ska vara på enkel svenska och ha faktarutor, punktlistor och illustrationer.

 

Broschyren kommer bland annat att ta upp följande områden:
• Hur en kris kan påverka samhället och människors vardag.
• Privatpersoners ansvar för att kunna klara en besvärlig situation.
• Råd och konkreta tips för att kunna tillgodose behovet av mat, vatten, värme och kommunikation utan samhällets stöd en tid.
• Råd för att upptäcka och hantera falsk information och propaganda.
• Vad totalförsvaret består av samt vad totalförsvarsplikt, allmän tjänsteplikt och krigsplacering innebär.
• Vad höjd beredskap innebär och hur man ska agera vid ett sådant.
• Hur Sverige kan hotas och angripas (ex. extremväder och cyberattacker som slår ut viktiga it-system).
• Olika system för att varna befolkningen (VMA, beredskapslarm och flyglarm) och hur man bör agera vid sådana.
• Skyddsrum och andra skyddade utrymmen (ex. källare och tunnlar).
• Viktiga webbplatser och telefonnummer.
• Hänvisning till MSB:s webbplats DinSäkerhet.se för fördjupad information, frågor och svar samt översatta versioner av broschyren.

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.