Föreskrifterna om organisatorisk arbetsmiljö fyller två år

23 april, 2018

De nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö har nu funnits i två år. Reglerna som varit omdebatterade har banat väg för att lyfta arbetsmiljöfrågor generellt sett, och mer specifikt frågor om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling på jobbet. Efterfrågan på de arbetsmiljöutbildningar som arbetsmarknadens parter gemensamt tagit fram ökade markant i samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft.

 

För att främja hälsa och bidra till att få ned det ökande antalet arbetssjukdomar i samhället, trädde nya arbetsmiljöregler om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) i kraft 2016.

Här finner Ni filmen Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen.

 

Suntarbetsliv som arbetar partsgemensamt för friskare arbetsplatser i kommun- och landstingssektorn har märkt av ett vi stort behov av att få stöd i hur man kan arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. På Suntarbetsliv lyfter man fram att OSA-föreskrifterna startade en perspektivförskjutning i arbetsmiljöfrågor – från individ- till organisationsfokus. Tack vare detta finns potential att åtgärder och arbetssätt allt mer verkligen kommer att leda till bättre arbetsmiljö.

Här finner Ni Suntarbetslivs OSA-kompass.

 

Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet har under de två år som föreskrifterna har gällt noterat över 7000 brister utifrån föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö och ställt krav i motsvarande grad. Hittills har Arbetsmiljöverket haft stort fokus på tillsyn inom vård, omsorg och skola, men även hotell, restaurang och vissa konsultverksamheter har inspekterats.

 

De orsaker som är dominerande när det gäller anmälda arbetssjukdomar är arbetsbelastning, oklart arbetsinnehåll och relationsproblem. Kvinnor rapporterar nästan tre gånger så många arbetssjukdomar relaterade till organisatoriska och sociala faktorer än män. Det kan bero på att det är så många fler kvinnor som arbetar i de sektorer som är mest utsatta för dessa risker.

 

Här finner Ni föreskrifterna, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.