Nya krav – kameraövervakning

9 april, 2018

Reglerna för kameraövervakning kommer att ändras väsentligt i maj 2018. Färre behöver söka tillstånd men det ställs högre krav på att man måste kunna visa att man följer reglerna.

 

Kameraövervakningslagen trädde i kraft i juli 2013 men ersätts av nya regler i maj 2018.

 

Den största nyheten är att kameraövervakning i mångt och mycket kommer att bedömas som vilken annan hantering av personuppgifter som helst.

 

För de flesta som vill kameraövervaka innebär det att de måste följa reglerna i dataskyddsförordningen. Polisen och andra myndigheter som arbetar med brottsbekämpning och liknande ska i stället följa reglerna i den kommande brottsdatalagen.

 

Dessutom ska alla som tänkt kameraövervaka följa de kompletterande svenska regler som finns i den föreslagna kamerabevakningslagen. Den lagen är tänkt att träda i kraft i maj 2018, samtidigt som dataskyddsförordningen börjar tillämpas.

 

En nyhet är att man i de flesta fall inte längre behöver ansöka om tillstånd för att kameraövervaka. Enligt förslaget till den svenska kamerabevakningslagen är det i framtiden endast myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse som behöver ansöka om tillstånd för att få kameraövervaka.

 

Även om många slipper ansöka om tillstånd för att kameraövervaka så måste de uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd man har för att övervaka, till exempel att man har gjort en intresseavvägning som visar att behovet av övervakningen väger tyngre än rätten till integritet hos de som kan komma att övervakas. Dataskyddsförordningen ställer även strängare krav på hur den som övervakar ska informera om det.

 

I dagens kameraövervakningslag finns en straffbestämmelse som säger att den som bryter mot vissa bestämmelser i lagen riskerar böter eller fängelse i upp till ett år. I dataskyddsförordningen och den föreslagna kamerabevakningslagen finns inga straffbestämmelser. Däremot riskerar den som bryter mot reglerna att få administrativa sanktionsavgifter som kan vara väsentligt mycket högre än dagens böter.

 

Den utredning som tagit fram förslaget till ny kamerabevakningslag föreslår även att all hantering av tillstånd och all tillsyn av kameraövervakning flyttas från landets 21 länsstyrelser till Datainspektionen.

 

Här finner Ni lagförslaget.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.