Nya regler banar väg för 74 ton

26 april, 2018

Den 1 maj börjar Transportstyrelsens nya regler gälla om tekniska krav för 74 tons lastbilar.

 

De nya reglerna är en följd av regeringens beslut att ändra i trafikförordningen och införa en ny bärighetsklass i vägnätet, BK 4, där tyngre fordon än dagens tillåtna maxvikt på 64 ton ska tillåtas köra.

 

Transportstyrelsen har tagit fram tekniska krav för de nya tyngre fordonen, i syfte att behålla en hög trafiksäkerhet på vägarna. Kraven gäller bland annat stabilitet för att minska risken för vältning och sladd och att bromsar och kopplingsanordning ska vara dimensionerade för fordonstågets vikt.

 

Det ställs även krav på fordonens motorstyrka och backtagningsförmåga så att framkomligheten inte påverkas negativt.

 

Vilka vägar som är lämpliga för att klassificeras som BK4 avgörs av Trafikverket eller om en kommun är väghållare.

 

Här finner Ni TSFS 2018:40 om fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.