Det offentliga upphandlade för 684 miljarder

4 maj, 2018

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige 2016 var cirka 684 miljarder kronor. Det motsvarar en sjättedel av BNP till fast pris 2016. Det framgår av den rapportering i enlighet med upphandlingsdirektiven som Konkurrensverket på uppdrag av regeringen har skickat in till EU-kommissionen.

 

Rapporten är utformad i enlighet EU-kommissionens icke bindande mall och har tagits fram med stöd av Upphandlingsmyndigheten. Rapporten baseras framför allt på Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens rapporter under senare år, med komplettering av ett fåtal nya uppgifter. En sådan uppgift som inte har publicerats tidigare är Konkurrensverkets uppskattning av värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige 2016.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.