Kraftig nedgång av arbetssjukdomar

30 maj, 2018

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2017 visar på en minskning av anmälda arbetssjukdomar både bland kvinnor och män. För arbetsolyckor med sjukfrånvaro ligger anmälningarna på ungefär samma nivå som föregående år. Arbetssjukdomar var vanligare bland kvinnor medan arbetsolyckor och dödsolyckor var vanligare bland män.

 

Rapporten omfattar anmälda arbetsskador – arbetsolyckor och arbetssjukdomar – under 2017 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på de anmälningar som gjordes till Försäkringskassan och redovisas bland annat uppdelat på kön, ålder och näringsgren.

 

Minskning av arbetssjukdomar
Under förra året skedde en kraftig nedgång av arbetssjukdomar med cirka 13 procent. Trots minskningen var den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar fortfarande organisatoriska och sociala faktorer (36 %) och ergonomiska belastningsfaktorer (36 %) så som tunga lyft. Det var främst kvinnor som anmälde arbetssjukdomar av sociala och organisatoriska orsaker, och bland kvinnor har det också varit den vanligaste orsaken sedan 2014. Det handlar ofta om alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt samt om problem i relationerna på arbetsplatsen.

 

Arbetsolyckor på samma nivå
När det gäller arbetsolyckor med sjukfrånvaro ligger anmälningarna på ungefär samma nivå som föregående år. Anmälda arbetsolyckor är betydligt vanligare bland män och de flesta olyckorna berodde på att man förlorade kontrollen över fordon eller handverktyg. Dödsolyckorna i arbetet drabbade främst män och var vanligast inom jord- och skogsbruk.
• 121 950 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2017
• 33 043 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (13 725 kvinnor, 19 318 män)
• 65 820 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (35 477 kvinnor, 30 343 män)
• 10 283 olyckor på väg till eller från arbetet (6 771 kvinnor, 3 512 män)
• 10 231 arbetssjukdomar (6 360 kvinnor, 3 871 män)
• 44 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång (3 kvinnor, 41 män)
• 11 dödsolyckor bland arbetstagare som inte ingår i den svenska arbetskraften

 

Här finner Ni rapporten.

Här finner Ni rapporten uppdelat på län och kommun.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.