Mål avseende offentlig upphandling – maj 2018

31 maj, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under maj 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 6449-17
Leverantör/Sökande:  Idemia Identity & Security
Upphandlande myndighet:Polismyndigheten
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Fråga om UM, i strid mot LUFS, har åsidosatt likabehandlingprincipen och kravet på öppenhet när personer skött kontakter mellan UM och en leverantör under löpande avtal även deltagit i UMs arbete med den pågående upphandlingen.

 

Målnr:3427-17
Leverantör/Sökande: Stanley Security Sverige AB
Upphandlande myndighet:Migrationsverket
Avgörande:Göra om upphandling
Ärende: Upphandlingsdokument tillät leverantörer att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser behörighet att utöva yrkesverksamhet, vilket saknar stöd i lag. Genom att tillåta detta hade upphandlande myndighet brutit mot LOU.

 

Målnr: 423-18
Leverantör/Sökande:Ortho-Clinical Diagnostics Sweden AB
Upphandlande myndighet:Landstinget Blekinge
Avgörande:Rätta upphandling
Ärende: Fråga om anbud har undertecknats av behörig firmatecknare, och om upphandlande myndighet därmed inte haft skäl att förkasta anbudet på den angivna grunden.

 

Målnr: 7715-17
Leverantör/Sökande: Tunstall Nordic AB
Upphandlande myndighet: Everon Sverige AB, Håbo kommun
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Fråga om anbud borde förkastats pga att det inte uppfyllt kravet på uppvisande av metod och system för kvalitetssäkring och om kommunen genom att ändå utvärdera anbudet ska ha ansetts strida mot likabehandlingspricnipen.

 

Målnr: 6164-17
Leverantör/Sökande:Svenska Skydd AB
Upphandlande myndighet: Tyresö Bostäder AB
Avgörande: Upphäva beslut om avbrytande
Ärende: Fråga om UM:s syn på entreprenadens genomförande har avvikit från det som upphandlats genom avropet och om UM haft saklig grund för att avbryta upphandling.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB