Miljömål – maj 2018

31 maj, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 7746-17
Utdömande av vite. Ett bolag förelades att begränsa antalet besökare i en motionslokal. Föreläggandet förenades med ett löpande vite på 5000 kr per tillfälle och person utöver det tillåtna antalet som vistades i lokalen. MÖD har bedömt att en ansökan om utdömande av vitet avser flera överträdelser och att det, enligt 9 § 2 st. lagen om viten, inte är möjligt att döma ut vite för mer än en av dessa. Vitesbeloppet, 45000 kr, har beräknats med utgångspunkt i den allvarligaste överträdelsen, då antalet besökare i lokalen var nio fler än tillåtet.

 

M 8912-17
En fastighetsägare har hyrt ut lokaler till flera bilverkstäder och därutöver tillåtit att verkstäderna gemensamt utnyttjat ytor på fastigheten som inte omfattats av något hyresavtal för uppställning av bl.a. fordon. MÖD har bedömt att fastighetsägaren är att betrakta som verksamhetsutövare med avseende på miljöfarligt avfall som funnits på den av verkstäderna gemensamt utnyttjade marken och har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt miljönämndens föreläggande mot fastighetsägaren om förbud mot mellanlagring av avfall m.m.

 

M 8913-17
En fastighetsägare som upplåtit lokaler till bilverkstäder har ansetts som verksamhetsutövare med avseende på farligt avfall som förvarats på fastigheten och har därför påförts tillsynsavgift.

 

M 4755-17
MÖD anser att ett bolag är att betrakta som verksamhetsutövare i och med att bolaget tillhandahåller en Gör det själv-tvätthall. Föreläggandet för bolaget att vidta vissa skyddsåtgärder är dock otydligt formulerat och det kan ifrågasättas om bolaget har rättslig och faktisk möjlighet att följa del av föreläggandet. Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva föreläggandet har därför fastställts.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.