Nya besiktningskrav för 60 000 fordon med gastank

18 maj, 2018

De nya regler för besiktning som börjar gälla den 20 maj rör även fordon som drivs med gas. Det handlar om över 20 000 fordon med gastank som innan årets slut måste besiktas enligt de nya kraven.

 

Regelförändringen innebär att besiktning av gastanken och det övriga bränslesystemet i fordonet kan ske på två sätt. Fordonsägaren kan antingen se till så att gastanken är frilagd vid besiktningen. Detta för att den ska kunna kontrolleras av en besiktningstekniker. Eller kunna visa ett intyg på att gastank och det övriga bränslesystemet fungerar som det ska.

 

Intyget får inte vara äldre än 15 månader gammalt och det ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, fordonstillverkarens representant, eller företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

 

Totalt finns 61 407 fordon med bränslesystem för gas registrerade i Vägtrafikregistret. Av dessa ska över 20 000 besiktas i år.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.