Mål avseende offentlig upphandling – juni 2018

30 juni, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under juni 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 5924-17
Leverantör/Sökande: ThelAndersson Bygg och Måleri AB
Upphandlande myndighet: Campus Roslagen AB, Roslagsbostäder AB
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Det har inte ansetts förenligt med upphandlingslagstiftningen att ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå anses som oskäligt låg och därför inte kommer att antas. Ett sådant anbud ska istället utvärderas efter ett sådant kontradiktoriskt förfarande som föreskrivs i 12 kap 3 § LOU.

 

Målnr: 549-550-18
Leverantör/Sökande: Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB, Taxi 10 000 AB
Upphandlande myndighet: Trafiknämnden i Göteborgs kommmun, Taxi Kurir i Stockholm AB
Avgörande: Ogiltigförklara avtal
Ärende: Begreppet lämpligt/olämplig vid tillämpning av ÄLOU ska ges samma innebörd som i det nya direktivet. Ett anbud kan inte anses vara olämplig enbart på grunda av att det är för dyrt.

 

Målnr: 1935-1939-18
Leverantör/Sökande: Tryckeri Aktiebolaget C.A. Andersson & Co
Upphandlande myndighet: Malmö kommun, Boplats Syd AB m.fl.
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende:  Fråga om vad systemet med egen försäkran innebär. En leverantör som rangordnats på nione plats kan i förläningen antas om någon av de fem leverantörerna med lägst total utvärderingspris inte uppfyller samtliga kvalificeringskrav.

 

Målnr: 192-196-18
Leverantör/Sökande: Re Zon AB
Upphandlande myndighet: Borlänge kommun, Falu kommun m.fl.
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Flera kriterier som en jurymedlem ska ta ställning till är otydliga och vagt formulerade, och utvärderingsmodellen anses strida mot principen om transparens och ger utrymme för stort mått av godtycke.

 

Målnr: 1490-18
Leverantör/Sökande: Trafiksystem Väst AB
Upphandlande myndighet: Lunds kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Hänvisning till produktnamn har ansetts vara tillåten enligt undantagsbestämmelsen i 9 kap 6 § andra stycker LOU.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.