ABS18, Nya Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader

10 juli, 2018

Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, Gar-Bo Försäkring AB, samt Trä- och Möbelföretagen har tagit fram nya Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, ABS 18.

 

Bestämmelserna är en uppdatering av ABS 09 och är lämpliga att använda vid byggnation av en- eller tvåfamiljsbostäder. Vid renovering eller ombyggnation lämpar sig hantverkarformuläret bättre.

 

Avtalet tar bland annat upp vad som ska göras, omfattningen på arbetet, kostnader och när betalningen ska ske. Det behandlar även åtgärder som hantverkaren avråder från, men som konsumenten ändå beställt. Andra uppgifter är besiktningsman och försäkring.

 

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader tar upp vilka lagar som gäller på området, främst konsumenttjänstlagen, vad som gäller för utförande och material, ändringar och tilläggsarbeten, fel, reklamation, avhjälpande, dröjsmål, pris, betalning, skadestånd och besiktning med mera.

 

Vad är då skillnaden mellan den överenskommelse som fanns tidigare, ABS 09, och den nya ABS 18? De två viktigaste sakerna är att överlåtelseförbudet är bortplockat ur ABS 18 och att hänvisningarna till obligatorisk byggfelsförsäkring är borta, i och med att det inte är ett obligatorium längre. Bestämmelser om färdigställandeförsäkring har tagits in istället.

 

Här finner Ni ABS 18.

Här finner Ni mall för Entreprenadkontrakt (ABS 18).

Här finner Ni mall för Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 18).

 

Informationen kommer från Konsumentverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.