Energimyndigheten – tillsynsmyndighet för informationssäkerhet inom energisektorn

2 juli, 2018

Den 20 juni beslöt regeringen om förordningen för informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Inom energisektorn är det Energimyndigheten som är utsedd som tillsynsmyndighet.

 

Den 1 augusti 2018 träder lag och förordning i kraft. Syftet är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster. Det gäller inom sektorerna; energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten, digital infrastruktur och digitala tjänster.

 

Reaktiv tillsyn från augusti
Energimyndigheten har ett ansvar för reaktiv tillsyn redan från och med 1 augusti. Ansvaret är i praktiken mycket begränsat eftersom MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter är ute på remiss under sommaren och kommer preliminärt att vara på plats den 1 november 2018.

 

Här finner Ni:
Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.