Förbud för telefonförsäljning av premiepensionsprodukter

5 juli, 2018

Från och med 1 juli i år är det förbjudet att marknadsföra eller sälja tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon. Det här innebär att det inte längre är tillåtet för telefonförsäljare att ringa dig och göra reklam för eller sälja något som rör premiepensioner.

 

Bakgrunden till lagändringen är att konsumenter råkat ut för oseriösa rådgivare och försäljare, ibland med stora ekonomiska förluster som följd.

 

Om ett företag bryter mot förbudet är det olagligt, otillbörligt, och kan komma att medföra marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen. Förbudet införs i socialförsäkringsbalken.

 

Det är Pensionsmyndigheten som har hand om premiepensionen. Myndigheten ringer aldrig upp dig. Däremot finns det företag som säljer tjänster som förvaltning och rådgivning av pensioner.

 

Innan lagändringen har telefonförsäljning varit tillåten, men avtalat har bara varit giltigt under förutsättning att du skriftligt accepterat det. Nu blir det alltså i stället ett totalt telefonförsäljningsförbud för premiepensionsprodukter.

 

Informationen kommer från Konsumentverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.