Handbok för kommunikatörer – informationspåverkan

6 juli, 2018

MSB har tillsammans med Lunds Universitet tagit fram en handbok i att möta informationspåverkan. Handboken riktar sig främst till kommunikatörer i offentlig sektor men är lärorik även för privat sektor. Handboken vill bidra till att kommunikatörer vid bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer i offentlig förvaltning självständigt ska kunna öka sin medvetenhet om, identifiera och möta informationspåverkan som riktas mot den egna verksamheten.

 

I början av 2017, i samband med att MSB inledde ett arbete med att stödja skyddet av valet 2018, togs initiativ till ett samarbete med forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet för att sammanställa aktuell forskning rörande hur en organisation effektivt kan möta informationspåverkan. Sammanställningen resulterade i en forskningsrapport som sedan har legat till grund för en handbok i att möta informationspåverkan.

 

Ska stärka medvetenhet, kunskap och förmåga
Målsättningen är att forskningsresultaten och handboken ska stärka aktörernas medvetenhet, kunskap och förmåga genom att på ett lättillgängligt, visuellt och praktiskt sätt presentera kunskap och metoder om hur informationspåverkan kan identifieras och mötas.

 

Handboken består av tre huvudsakliga delar och utgår från kommunikatörens roll och perspektiv:
Medvetenhet
Vad är informationspåverkan, hur används sårbarheter för att påverka samt hur vet jag när och om min organisation är utsatt?

 

Identifiera
Vad är syftet med informationspåverkan, vilka är de huvudsakliga teknikerna som används och hur hänger dessa komponenter ihop?

 

Möta
Hur arbetar jag förebyggande i min organisation, hur väljer jag rätt metod för att möta påverkan och hur tillvaratar organisationen erfarenheterna av att vara utsatt?

 

Slutligen så diskuteras begränsningar när det gäller att möta påverkan och tips ges på vidare läsning.

 

Här finner Ni handboken.

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.