Kontroll av elföretag

3 juli, 2018

Just nu pågår en kontroll av företag registrerade endast inom verksamhetstypen ”Kabelförläggning” i Elsäkerhetsverkets register.

 

Elsäkerhetsverket har uppmärksammat att vissa elinstallationsföretag felaktigt är registrerade under verksamhetstypen ”kabelförläggning”. Det är bara företag som utför arbete i koncessionspliktiga ledningssystem som ska vara registrerade för denna verksamhetstyp. Elinstallationsföretag som endast är registrerade för ”kabelförläggning” och som istället bedöms utföra auktorisationskrävande elinstallationer, exempelvis i privatbostäder eller med solcellsinstallationer, kommer därför att granskas ytterligare genom Elsäkerhetsverkets tillsyn.

 

Hur ska man vara registrerad?
De elinstallationsföretag som exempelvis arbetar med elarbeten på annans anläggning exempelvis hemma hos privatpersoner eller installerar solcellsanläggningar ska vara registrerade inom andra verksamhetstyper såsom ”bostäder” eller ”elproduktionsanläggningar”. För att få utföra arbeten inom dessa verksamhetstyper krävs en ”elinstallatör för regelefterlevnad” med minst en AL-auktorisation (allmän auktorisation, lågspänning) och att verksamhetstypen ingår i det egenkontrollprogram som krävs att företaget har.

 

De elinstallationsföretag som endast arbetar inom verksamhetstypen ”kabelförläggning” (i koncessionspliktiga ledningssystem) är rätt registrerade och behöver inte göra någonting.

 

Om Elsäkerhetsverket upptäcker brister föreläggs företaget att rätta till bristerna, företaget kan också förbjudas att bedriva verksamhet som omfattar elinstallationsarbete. Att bryta mot elsäkerhetslagen innebär att den eller de som är straffrättsligt ansvariga i företaget kan dömas till straff genom böter eller fängelse.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.