Ny handbok om bostadsanpassningsbidrag

6 juli, 2018

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. En del nyheter i lagen handlar om villkoren för bidrag, det införs till exempel helt nya regler vid byte av bostad.

 

Andra nyheter är att det införs två nya former av bostadsanpassningsbidrag och att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget även om det är någon annan som äger eller har nyttjanderätten till bostaden. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar får möjlighet att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen i flerbostadshus om sökanden vill det. Det införs också vissa nyheter för återställningsbidraget, ett bidrag som fastighetsägare kan beviljas i vissa fall för att återställa en anpassningsåtgärd.

 

Här finner Ni handboken.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.