Ny paketreselag

28 juli, 2018

Om Ni bokar en paketresa ger det Er ett bättre skydd än om Ni köper resa och boende var för sig. Därför är det viktigt att veta om resan Ni tänker boka är just en paketresa eller inte.

 

Från den 1 augusti i år träder den nya paketreselagen i kraft. Fler resor kan komma att klassas som paketresor och fler resor kan då också komma att omfattas av resegaranti.

 

När Ni plockar ihop Er egen resa med till exempel flyg och boende från en och samma webbsida kan det bli en paketresa, likaså om Ni köper delarna av samma resebyrå. Även om Ni köper av arrangörer med olika webbplatser kan det ibland bli en paketresa. Det gäller bland annat förutsatt att Era personuppgifter och betaluppgifter förs över till den andra webbplatsen, och att Era bokningar sker inom 24 timmar.

 

Med den nya lagen kommer också ett nytt begrepp som kallas ”sammanlänkande researrangemang”. Ett exempel är om Ni bokar en resa med ett flygbolag som länkar Er till ett hyrbilsbolag. För en sådan resa gäller också resegaranti. Ett annat exempel kan vara att företaget Ni bokar flyg av länkar Er vidare till ett företag som säljer boende, som i sin tur länkar till en arrangör av vinprovningar. Ni köper alltså tjänster av tre olika bolag, men de underlättar Era bokningar genom att länka Er vidare till varandras webbplatser.

 

Ansvar vid tekniska fel
Återförsäljaren ska ta mer ansvar i och med den nya lagen. Konsumenten ska även kunna rikta sina krav till återförsäljaren. Det gör att resebyråer och bokningswebbplatser också måste hantera reklamationer.

 

Dessutom införs en möjlighet att få skadestånd om tekniska fel på en webbplats drabbar Er bokning. Kravet på information vid bokningen skärps också.

 

Resegarantilagen
Resegaranti innebär att resenärer får kompensation från resegarantin om deras resa ställs in eller avbryts på grund av att den som arrangerade paketresan, eller förmedlade det sammanlänkade researrangemanget, har gått i konkurs.

 

Resegarantilagen gäller för:
• Paketresor bestående av minst två olika resetjänster. Resetjänsterna kan bestå av transport, inkvartering, hyrbil eller en turisttjänst.
• Sammanlänkade researrangemang.

 

Två lagar, två myndigheter
Det är myndigheten Kammarkollegiet som ansvarar för resegarantilagen. Arrangörer och återförsäljare av paketresor eller sammanlänkade researrangemang måste anmäla sin verksamhet till Kammarkollegiet. Konsumentverket har tillsyn över paketreselagen.

 

Här finner Ni mer information om paketreselagen.

Här finner Ni mer information om resegarantilagen.

 

Informationen kommer från Konsumentverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.