Nytt bidrag för eldrivna utombordsmotorer

9 juli, 2018

Regeringen har beslutat om bidrag till privatpersoner för eldrivna utombordsmotorer till båtar. Ansökan sker via Naturvårdsverket.

 

Det är förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av elfordon som nu kompletteras med bidrag för eldrivna utombordare. Bidraget ska förbättra förutsättningarna att transportera sig klimatvänligt.

 

Det nuvarande anslaget på 350 miljoner kronor kommer samtidigt att utökas med ytterligare 45 miljoner.

 

Bidraget gäller retroaktivt från den 12 april 2018 och motorn ska ha en effekt på minst en kilowatt (1000W).

 

Regeringens inriktning för bidraget:
• Det gäller för privatpersoner som är folkbokförda i Sverige.
• Bidraget gäller för köp av en ny eldriven utombordsmotor och får inkludera det batteri, eller de batterier, som krävs för att motorn ska fungera. Batterierna ska också vara nya.
• Motorn ska ha en effekt på minst en kilowatt. (1000W)
• En begränsning till ett bidrag per person för en motor med ett eller flera batterier. (Det går inte heller att få bidrag för både en eldriven utombordsmotor och något av de andra fordonstyperna i förordningen 2017:1317.)
• Motorn och batteriet ska vara CE-märkta. Motorn ska dessutom ha en unik identitetsmärkning.
• På kvittot måste den motor som premien söks för att kunna identifieras, till exempel med ett ID-nummer.
• Bidraget motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms och maximalt 10 000 kronor.
• Ansökan ska göras senast sex månader efter inköpet. Om ansökan också gäller ett eller flera batterier som köpts vid annan tidpunkt än motorn gäller det första inköpstillfället.

 

Här finner Ni mer information och ansökan.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.