Små och medelstora företag vill växa

3 juli, 2018

Två av tre svenska små och medelstora företag har höga eller mycket höga ambitioner att växa, vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år. Men tillväxtviljan skiljer sig märkbart åt i olika delar av landet.

 

Att svenska företag ser allt ljusare på framtiden är tydligt. 87 procent av totalt 1542 vd:ar svarar att deras företag vill växa i någon grad.

 

Drygt två av tre företag siktar på hög eller mycket hög tillväxt, jämfört med drygt hälften 2017. De medelstora företagen med mellan 50 och 250 anställda har högre tillväxtambition än de mindre. Allra störst är tillväxtviljan i Stockholms län, följt av Kronoberg och Skåne.

 

Det visar Almi Företagspartners Tillväxtundersökning 2018, som syftar till att fånga upp hur fler företag kan få möjlighet att växa, att se vilka skillnader som finns mellan företag som vill växa lite respektive mycket, men också att kartlägga de hinder som finns för tillväxt.

 

Bakgrunden till att allt fler siktar på tillväxt är framförallt att få ökad lönsamhet och att bolagen ser goda möjligheter på marknaden, men även viljan att utveckla sin verksamhet är en viktig orsak.

 

Vad är det då man vill utveckla? Jo i första hand ser de ledarskap, ledning och personal som ett område som bör prioriteras, följt av marknad och försäljning, samt effektivitet, rutiner och produktion. Det är också de företagen som siktar på högst tillväxt som prioriterar de olika utvecklingsområdena mest.

 

Men vad vd:arna ser som avgörande för att utveckla sin verksamhet skiljer sig till viss del åt mellan små och medelstora företag. Företag med 50 till 250 anställda tycker att innovation, tjänste- och produktionsutveckling väger tyngre än små företag med 0 till 9 antällda. De små företagen lyfter istället fram nätverk och externa kontakter som avgörande faktorer för framtida framgång.

 

Även ambitionen att anställa är högre 2018 än året innan. Över tre av fyra företag vill nyanställa inom tre år jämfört med sex av tio förra året. Av företagen avser dessutom 18 procent att öka sin arbetsstyrka med 100 procent eller mer. De företag som har starkast ambition att nyanställa finns i Stockholms län, Skåne, Kronoberg och Jönköpings län.

 

Här finner Ni Tillväxtundersökningen 2018.

 

Informationen kommer från Almi.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.