Ändringar i PBL

1 augusti, 2018

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Exempelvis ett nytt undantag i PBL från krav på bygglov för vissa solfångare och solscellspaneler. Boverket har även publicerat ny vägledning, dels för de nya reglerna och dels för andra delar som efterfrågats.

 

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL. Undantaget gäller om man uppfyller de kriterier som Boverket nu har specificerat.

 

Samtidigt gjordes det flera ändringar i PBL med syfte att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringar. Det ställs exempelvis nu krav på att kommunerna i översiktsplanen ska göra en riskbedömning av skador till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade.

 

Här finner Ni en sammanställning över ändringar inom Boverkets område.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.