Drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas

9 augusti, 2018

Regeringen har beslutat att införa krav på att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras. Sverige blir först i världen med ett sådant system, men det kan införas även i andra EU-länder.

 

Som en del i arbetet om att bryta fossilberoendet och för att uppnå Sveriges mål om att minska transportsektorns utsläpp med 70 % till 2030 har regeringen idag beslutat om en förordning att konsumenter vid bränslepumpen ska få information om drivmedels klimatpåverkan och ursprung.

 

Det är viktigt att konsumenter kan fatta informerade beslut när de köper drivmedel. Genom att miljöinformation om drivmedel blir tillgänglig kommer det också vara tydligt vilka företag som ligger i framkant med arbetet att minska utsläppen.

 

Miljöinformation ska finnas vid pumpen och ska ge övergripande information om drivmedlens växthusgasutsläpp över livscykeln, om råvaror och råvarornas ursprungsland. Mer detaljerad information ska finnas på drivmedelsleverantörernas hemsidor.

 

För att den administrativa kostnaden inte ska bli för stor för små drivmedelsleverantörer undantas dessa från informationskravet. Det kommer därför vara frivilligt för leverantörer som levererar mindre än 1500 kubikmeter flytande eller 1 000 000 kubikmeter gasformiga drivmedel årligen.

 

Energimyndigheten får ett bemyndigande att meddela föreskrifter om den närmare utformningen av miljöinformationen. Skyldigheten att lämna miljöinformation gäller från den 1 januari 2020.

 

Mer information finner Ni på Gröna Bilisters hemsida här.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.