Investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläpp

28 augusti, 2018

Naturvårdsverket tar emot nya ansökningar till Klimatklivet. Mellan 28 augusti och 27 september går det återigen att söka investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen som påverkar klimatet. I år finns 1,7 miljarder kronor att ta del av, och Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår till och med 2023.

 

I årets sista ansökningsomgång vill Naturvårdsverket få in många ansökningar som ger bra klimatnytta. Det kan handla om bostadsrättsföreningar som vill sätta upp laddstolpar, lantbruksföretag som vill byta bort fossila bränslen, industrisatsningar på biogas, produktion av biobränslen och allt däremellan.

 

Hittills har Naturvårdsverket beviljat 1900 lokala åtgärder genom Klimatklivet. Många av dessa är exempel på vad det går att söka stöd för. För att kunna ta beslut snabbt behöver Naturvårdsverket få in ansökningar om åtgärder som är startklara och har en tydlig redogörelse för hur åtgärden ska genomföras. Ansökan görs via Naturvårdsverkets webbplats, och besluten från denna omgång väntas komma i december.

 

Här kan Ni ansöka.

Här finner exempel på åtgärder som beviljats stöd.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.