Kemikalieföretag döms att betala 286 miljoner dollar

14 augusti, 2018

Kemi- och jordbruksijätten Monsanto tvingas betala ut ett miljardskadestånd (2,6 miljarder kr) till en man som har drabbats av cancer, efter att ha arbetat med växtskyddsmedel.

 

Den 46-årige mannen, Dewayne Johnson, arbetade som skolvaktmästare och spred då regelbundet ogräsmedlet Roundup 20-30 gånger per år. Han är nu på döende i blodcancer. I rättegången mot kemijätten så har Dewayne Johnson hävdat att Monsanto inte varnade tillräckligt för riskerna med ogräsmedlet.

 

Den aktiva substansen i Roundup är glyfosat. 2017 skrev 1,3 miljoner EU-medborgare på ett upprop om att glyfosat borde förbjudas inom EU.  fjol godkände EU i en röstning att glyfosat får säljas inom EU-området åtminstone fram till slutet av 2022. Det har gjorts många studier på hur glyfosat påverkar människor. En studie som WHO genomförde 2015 drog slutsatsen att glyfosat troligen orsakar cancer hos människor. Men enligt EU:s kemikalie- och livsmedelsorgan EFSA är ämnet inte cancerogent. I Sverige används glyfosat på icke-ekologiska grödor under växtperioden, däremot är det förbjudet att spruta på ämnet innan skörd för att få en jämnare mognad.

 

Montsanto kommer att överklaga domen. Om domen mot Montsanto står fast väntar cirka 5000 liknande fall i USA.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.