När medför en offentlig finansiering en skyldighet att följa LOU?

15 augusti, 2018

Många kommunala företag, ideella organisationer samt företag med vinstintresse utför i dag olika typer av sociala tjänster gentemot kommuner, landsting och andra offentliga aktörer. Det finns en osäkerhet om en del av dessa tjänster ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller ej.

 

Rapporten innehåller en gedigen genomgång av olika sorters offentliga finansieringar och hur dessa bör förstås i ljuset av EU-rätten. Mot bakgrund av de grundläggande EU-rättsliga principerna ställer författaren frågor som väcker eftertanke och har som ambition att klargöra dessa frågeställningar.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.