Sveriges klimatutsläpp ökar

30 augusti, 2018

Sveriges klimatutsläpp ökade första kvartalet 2018. Jämfört med samma kvartal förra året har Sveriges klimatutsläpp ökat med 3,6 procent. Ökningen beror framförallt på en högre användning av fossila bränslen för el och fjärrvärme, men även andra sektorer har bidragit. För att Sverige ska nå klimatmålen måste utsläppen minska snabbt och en omställning behövs i alla sektorer.

 

Statistik för första kvartalet 2018 används som en temperaturmätare för att följa upp klimatmålen. Statistiken visar att utsläppen har ökat med cirka 3,6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det är främst el- och fjärrvärmeproduktionen som står för ökningen, vilket beror på att den senaste vintern var kyligare än vintern dessförinnan som var relativt mild.

 

Den långsiktiga trenden visar att utsläppen sedan 2005 har minskat med cirka två procent per år i genomsnitt. Dagens beslutade styrmedel beräknas ge betydligt mindre utsläpp framöver, men det är ändå för lite i jämförelse med den minskning på fem till åtta procent som behövs för att Sverige ska nå nettonollutsläpp 2045.

 

Den 12:e december publicerar Naturvårdsverket slutgiltig årlig officiell utsläppsstatistik för att följa upp klimatmålen i Sverige, EU och internationellt. Med hjälp av den årliga statistiken utvärderar och analyserar Naturvårdsverket effekten av klimatåtgärder över längre tidsperioder.

 

Här finner Ni statistik om utsläpp.

Här finner Ni mer information om klimatmålen.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.