600 miljoner i miljöavgift för kväveoxidutsläpp

13 september, 2018

Sverige har sedan 1992 en avgift för NOx-utsläpp, som skapar drivkraft för företag att minska utsläppen. Naturvårdsverket har just beslutat att anläggningarna sammantaget ska betala 603 miljoner kronor i miljöavgift för sina NOx-utsläpp förra året. Anläggningar får sedan tillbaks pengar i relation till producerad energi.

 

Utsläpp av kväveoxider (NOx) från förbränning är ett globalt miljöproblem som ger sura regn och bidrar till övergödning. Det orsakar också marknära ozon som skadar biologisk produktion, orsakar hälsoproblem hos människor och påskyndar klimatförändringen. Såväl svenska som internationella miljömål innebär att utsläppen ska minska.

 

280 svenska industrianläggningar som har en produktionsenhet som producerar mer än 25 GWh energi per år ingår. Detta omfattar bland annat kemiindustri, kraft- och värmeverk, avfallsförbränning, massa och pappersindustri och träindustrier. Alla betalar 50 kronor per kg i avgift för sina NOx-utsläpp.

 

Naturvårdsverket har just beslutat att anläggningarna sammantaget ska betala 603 miljoner kronor i miljöavgift för sina NOx-utsläpp förra året.

 

Anläggningar får sedan tillbaks pengar i relation till producerad energi. Naturvårdsverket har just beslutat vilka anläggningar som ska få tillbaks pengar samt hur mycket de ska få tillbaks. De som släpper ut minst NOx i relation till producerad energi får mest pengar tillbaka.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.