Arbetsrättsmål – september 2018

30 september, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under september 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

AD 2018 nr 55, 2018-09-05 
En byggnadsarbetare har som facklig förtroendeman på heltid haft en kontorsplats hos arbetsgivaren. Han har med hänvisning till detta, som facklig förtroendeman inte fått behålla den reskostnadsersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, som han tidigare fått i enlighet med byggavtalet. Tvisten har huvudsakligen rört om arbetsgivaren därigenom brutit mot löneskyddet i 4 § förtroendemannalagen och därutöver brutit mot underrättelse- och varselskyldigheten i 5 § förtroendemannalagen.

 

AD 2018 nr 58, 2018-09-19
Bevisvärdering vid prövning av yrkande om interimistiskt förordnande att anställning trots avskedande ska bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts.

 

AD 2018 nr 59, 2018-09-26 
Tolkning av lokalt kollektivavtal i fråga om tågvärdar på Öresundstågen har rätt till obekvämtidstillägg (ob-ersättning) för sådan ”uppehållstid” som äger rum på obekväm tid och inte utgör obetald tid enligt kollektivavtalet. Även fråga om partsställningen i målet.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.