Datainspektionen bjuder in till diskussioner om skyddet av den personliga integriteten

11 september, 2018

Myndigheten ordnar ett 20-tal seminarier för att informera om de nya krav som ställs på de som hanterar personuppgifter men även för att diskutera utmaningar och hur Datainspektionen kan ge bättre stöd och vägledning.

 

Datainspektionen bjuder nu in högsta ansvariga chefer för myndigheter, företag och organisationer samt branschföreträdare till en seminarieserie för att bland annat diskutera hur skyddet av den personliga integriteten kan förbättras vid behandling av personuppgifter.

 

Seminarierna leds av Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

 

Totalt kommer ett 20-tal seminarier att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö med fokus på olika branscher och samhällssektorer.

 

Här kan Ni läsa mer om höstens seminarier.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.