Kemikalieinspektionen kartlägger farliga ämnen i konsumentvaror

14 september, 2018

Kemikalieinspektionen har hittills genomfört fem olika kartläggningar av hälso- och miljöfarliga ämnen i ett särskilt regeringsuppdrag som pågår fram till slutet av 2020. I arbetet har Kemikalieinspektionen samlat in uppgifter om tusentals ämnen.

 

Kemikalieinspektionen fick i december 2016 i uppdrag av regeringen att under fyra år kartlägga förekomsten av farliga kemiska ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Myndigheten har nu överlämnat en delredovisning till regeringen.

 

I uppdraget kartlägger Kemikalieinspektionen olika material, branscher, kemiska ämnesgrupper och specifika produkttyper. Syftet är att ta reda på om det finns farliga ämnen i varor och kemiska produkter där allmänheten riskerar att exponeras. Denna kunskap behövs för att kunna prioritera vilka kemiska ämnen som kan behöva åtgärdas. I uppdraget vill Kemikalieinspektionen också bidra till arbetet inom näringsliv och offentlig sektor med att ersätta farliga ämnen med bättre alternativ.

 

Hittills har Kemikalieinspektionen genomfört fem kartläggningar inom ramen för uppdraget:
Kartläggning av plastpartiklar i kemiska produkter
Kartläggning av kemikaliekrav i miljömärkningssystem
Kartläggning av farliga ämnen i intimhygienprodukter
• Materialkartläggning av elastomera material – gummi och silikon (rapport ej publicerad)
• Materialkartläggning av papper och papp (rapport ej publicerad)

 

Ytterligare fem kartläggningar har initierats inom ramen för uppdraget:
• Materialkartläggning av plast
• Kartläggning av farliga ämnen i olika branscher baserat på uppgifter från Kemikalieinspektionens produktregister
• Kartläggning av farliga ämnen i textilier
• Kartläggning av farliga ämnen i material i kontakt med livsmedel
• Kartläggning av farliga ämnen produkter som säljs via e-handel

 

Kemikalieinspektionen har hittills samlat in data om tusentals ämnen i kartläggningsuppdraget. Myndighetens arbete går nu bland annat vidare med bedömningar av vilka ämnen som är hälso- eller miljöfarliga, kan utgöra en exponeringsrisk för konsumenter och ännu inte är omhändertagna i EU:s regelverk för kemikalier.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.