Mål avseende offentlig upphandling – september 2018

30 september, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under september 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 3308-18
Leverantör/Sökande: SKL Kommentus Inköpscentral AB
Upphandlande myndighet: Arbetsskydd Express Int. AB
Avgörande: Övrigt
Ärende: Fråga om 12 kap 3 § LOU ska tillämpas vid utvärdering av anbud.

 

Målnr: 5090-18
Leverantör/Sökande: Fazer Foods Services AB
Upphandlande myndighet: Täby kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Fråga om det är möjligt att utvärdera anbud från ett helägt dotterbolag som, efter att anbudets getts in men före tilldelningsbeslutet, fusionerats med sitt moderbolag. Samt fråga om aktuellt leverantörsbyte under pågående förhandling innebär ett brott mot LOU eller de gemenskapsrätt principerna för upphandling.

 

Målnr: 1277-18
Leverantör/Sökande: Triennium Fastighetsentreprenad AB
Upphandlande myndighet: Kommunalförbundet Inköp Gävleborg
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Fråga om Sökande i sitt anbud iakttagit obligatoriskt krav om kvalitetsplan i upphandlingsdokumentet

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.