Nya Solelportalen

3 september, 2018

Energimyndigheten har lanserat en webbportal om solel. På Solelportalen finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Energimyndigheten vill på detta sätt underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.

 

De senaste åren har intresset ökat markant för solceller. Med investeringsstödet och övriga villkor som råder just nu finns det goda förutsättningar för den som vill producera sin egen el. Energimyndigheten har därför tagit fram Solelportalen, en webbplattform med aktuell och objektiv information om solceller, för att göra det lättare att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för det egna hushållet. Portalen sätter också in solel i ett bredare perspektiv.

 

Steg för steg
Solelportalen guidar användaren genom varje steg av en solcellsanläggnings livscykel. Du hittar information om:
• Hur du undersöker om ditt hus har bra förutsättningar för solceller
• Vilka stöd och intäkter du kan få och hur du ska göra om du vill sälja din överskottsel
• Vad som är viktigt att tänka på vid inköp och val av leverantör
• Hur en solcellsanläggning drivs, underhålls och avvecklas

 

Idag riktar sig Solelportalen framför allt till småhusägare, men portalen kommer att kompletteras med information till större fastighetsägare som är intresserade av att investera i solceller. Framöver kommer också en interaktiv solcellskalkyl att läggas till på portalen, för att underlätta för den som vill räkna på återbetalningstiden för sin anläggning.

 

Här finner Ni solelportalen.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.