Datainspektionen inleder första granskningen enligt brottsdatalagen

22 oktober, 2018

Brottsbekämpande myndigheter måste ha en förteckning över de register de har som omfattas av brottsdatalagen. Datainspektionen ska nu kontrollera att Polisen, Kriminalvården och Kustbevakningen har en sådan förteckning.

 

Datainspektionen drar nu igång den första granskningen enligt brottsdatalagen som trädde i kraft i augusti i år. Enligt brottsdatalagen ska brottsbekämpande myndigheter ha en förteckning över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av lagen. En sådan förteckning ska bland annat innehålla vilken den rättsliga grunden och syftet är för respektive register.

 

De brottsbekämpande myndigheter som ska kontrolleras är Polisen, Kriminalvården och Kustbevakningen.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.