Europeiska kemikalietillverkare bryter mot lagen

17 oktober, 2018

En tredjedel av de kemikalier som marknadsförs inom EU-länderna gör det trots att de saknar information som krävs enligt Reach, den förordning som reglerar kemikalier inom EU.

 

Enligt en studie från det tyska institutet för riskbedömning (BFR) saknar 32 procent av de 1 814 substanser som fått godkänt av EU:s kemikaliemyndighet (EHCA), och som säljs inom EU, den toxikologisk information som krävs enligt Reach.

 

BFR har undersökt samtliga kemiska substanser som produceras i kvantiteter över 1000 ton, och som därför lyder under Reach-förordningen. För 31 procent av de undersökta substanserna efterlevdes samtliga regler inom ramen för Reach, för 37 procent av kemikalierna krävdes ytterligare information och för 32 procent efterlevdes inte regelverket.

 

Majoriteten av de kemikalier som såldes trots att det bryter mot reglerna saknade information om ekotoxikologiska risker, 61 procent. 40 procent saknade information om mutageniska risker och 34 procent saknade information om reprotoxiska risker.

 

Studien som presenterades under en workshop anordnad av BRF väckte upprörda känslor bland miljöorganisationer. I en kommentar till den franska tidningen Journal de l´environnementsa Tatiana Santos, rådgivare för kemikalier vid organisationen Europiska miljöbyrån ”Kemikalieindustrin bryter mot lagen och polisen låter dem göra det. En förändring måste till. EU har de bästa reglerna i världen, men är bland de sämsta på att implementera dem.”

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från AktuellHållbarhet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.