Fortsatt utsläppsökning – så kan Ni minska Er klimatpåverkan

29 oktober, 2018

Nya siffror för utsläppen för andra kvartalet visar på en ökning om drygt 1 procent jämfört med samma kvartal förra året. För att Sverige ska nå klimatmålen måste utsläppen börja minska snabbt och Naturvårdsverket visar hur du som privatperson kan bidra.

 

Statistik för andra kvartalet 2018 används som en temperaturmätare för att följa upp klimatmålen. Statistiken visar att utsläppen är cirka 1,1 procent högre jämfört med samma kvartal föregående år.

 

Den långsiktiga trenden visar att utsläppen sedan 2005 har minskat med cirka två procent per år i genomsnitt. Dagens beslutade styrmedel beräknas ge betydligt mindre utsläpp framöver, men det är ändå för lite i jämförelse med den minskning på fem till åtta procent som behövs för att Sverige ska nå nettonollutsläpp 2045.

 

Alla val som vi gör är viktiga och kan bidra till att vi minskar våra utsläpp. Hur du agerar kan dessutom påverka att andra gör mer klimatsmarta val. Genom att resa med flyg mindre ofta och då hellre stanna borta längre när du väl flyger, förändra dina matvanor och köpa begagnat istället för nytt gör stor klimatnytta och kan minska din klimatpåverkan med flera ton per år.

 

Den 12 december publicerar Naturvårdsverket slutgiltig årlig officiell utsläppsstatistik för att följa upp klimatmålen i Sverige, EU och internationellt. Med hjälp av den årliga statistiken utvärderar och analyserar Naturvårdsverket effekten av klimatåtgärder över längre tidsperioder.

 

Här finner Ni information om hur Ni kan minska Er klimatpåverkan.

Här finner Ni SCBs statistik på området.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.