Krav på bältesinformation till bussresenärer

1 oktober, 2018

Från och med 1 oktober ska resenärer som åker buss informeras om att använda bälte under resan. Kravet på information är ett led i arbetet med att få fler att använda bälte när de åker buss.

 

Transportstyrelsen har skärpt föreskrifterna om användning av bälte i buss. Sedan tidigare är reglerna så att alla busspassagerare ska använda bälte på buss om det finns en sådan plats. Nu kompletteras det med ett informationskrav till resenärerna.

 

Informationen ska lämnas av bussens förare, annan ombordpersonal, ledsagare eller den som utsetts till ledare för en grupp. Bältesuppmaningen får även ges genom förinspelade ljudmeddelanden.

 

Informationskravet gäller bussar i beställningstrafik och i linjetrafik med få stopp, och ska upprepas på nytt efter varje stopp där passagerare kliver på.

 

Den nya föreskriften innehåller även rekommendationer för att se till så att barn under 15 år använder bälte. Annan ombordpersonal, ledsagare eller ledare för en grupp ska kontrollera att bältet används. Detta ska ske innan avfärd och efter raster och gäller vid resa med buss i beställningstrafik.

 

Här finner Ni föreskrifterna, TSFS 2018:51.

Här finner Ni mer information.

baltessymbol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.