Mål avseende offentlig upphandling – oktober 2018

31 oktober, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under oktober 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 378-18
Leverantör/Sökande: WSP Sverige AB
Upphandlande myndighet: Region Jönköpings län
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Fråga om utvärdering skett i strid med likabehandlingsprincipen och LOU.

 

Målnr: 1887-18
Leverantör/Sökande: RC Hisservice AB
Upphandlande myndighet: 1. Borås stad, 2. Vinga Hiss AB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Fråga om inlämnande av ISO-certifieringsintyg uppfyller ett obligatoriskt krav i anbud på att bifoga kvalitets- och miljöplan.

 

Målnr: 666-18
Leverantör/Sökande: ALT Hiss Norrköping AB
Upphandlande myndighet: 1. Norrköping Norrevo Fastigheter AB, 2. Nordisk Hiss AB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Fråga om lämnat anbud uppfyller det i förfrågningsunderlaget obligatoriska krav som avser arbetsledares utbildnings- och yrkeskvalifikationer.

 

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.