Verktyg för friskare och säkrare arbetsplatser

22 oktober, 2018

Partsrådet, Suntarbetsliv och Prevent har tagit fram nya verktyg för att hjälpa arbetsgivare att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Verktygen innehåller filmer, böcker, tips, exempel, checklistor och tester som bygger på arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 

Alldeles för många människor blir sjuka, skadar sig eller dör på grund av sitt arbete. För hög arbetsbelastning, tuffa arbetsscheman och kränkande särbehandling kan göra människor sjuka men även påverka säkerheten på jobbet. Exempelvis kan arbetssituationer under allt för mycket stress göra att människor börjar tumma på säkerhetsrutiner. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är lika viktig att ta hänsyn till som den fysiska arbetsmiljön när man förebygger risker för ohälsa och skador på jobbet.

 

Nedan finner Ni länkar till verktygen:

Systematisk arbetsmiljöarbete, Partsrådets webbplats, e-utbildningen är framtagen för det statliga avtalsområdet och avsedd att genomföras partgemensamt

OSA-kollen, Suntarbetslivs webbplats

OSA-hjälpen, Prevents webbplats

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.