Boverkets möjlighet att meddela disciplinpåföljd mot intygsgivare

1 november, 2018

Boverket kan från och med den 1 november 2018 tillämpa disciplinpåföljd mot Intygsgivare för ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

 

Disciplinpåföljderna som Boverket kan tillämpa är återkallelse av behörighet som intygsgivare och beslut att meddela intygsgivare varning.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.