Lag om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

20 november, 2018

Lagkravet på att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen. Om parterna har avtalat om en annan e-fakturastandard än den europeiska, kan leverantören fortsätta skicka fakturor enligt avtalad standard.

 

Alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden, om ni inte har avtalat om någon annan standard. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura. Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreläggande om att betala vitesbelopp.

 

I Sverige heter standarden som lever upp till lagkraven PEPPOL BIS Billing 3. Inledningsvis bör ni göra följande:
• Var beredd på upphandlingskrav om e-faktura och efterfrågad fakturastandard när ni svarar på anbud.
• Fråga om er leverantör av ekonomisystem eller faktureringstjänst kan skicka e-fakturor i PEPPOL-nätverket     enligt standarden BIS Billing 3.
• Fråga era offentliga kunder om de har en fakturaportal, vilket är ett alternativ för att klara lagkraven om ni bara skickar ett fåtal fakturor till offentlig sektor.

 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har tagit fram en bra lathund som Ni finner här.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.