Nya avgifter för allmänkemikaliedispenser

19 november, 2018

Kemikalieinspektionen har beslutat att ändra avgifterna för ansökningar om allmänkemikaliedispenser för att täcka kostnaden för hanteringen.

 

Beslutet innebär att ansökningsavgiften för handläggning av samtliga dispensärenden enligt förbudsförordningen, bland annat rörande metylenklorid och kvicksilver, samt ärenden enligt detergentförordningen ska vara 15 000 kronor. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att de nya avgifterna kommer att tillämpas på dispensansökningar som inkommer till Kemikalieinspektionen efter årsskiftet. Förslaget har varit ute på remiss hos samtliga direkt berörda företag samt branschen.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.