Nya föreskrifter om transport av farligt gods

19 november, 2018

Från 1 januari 2019 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods, ADR-S 2019 och RID-S 2019. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2016:8 och MSBFS 2016:9 får tillämpas längst till och med den 30 juni 2019.

 

I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S. Här kan särskilt ändringar i del 20 gällande ”Utbildning av förare som transporterar farligt gods på väg och i terräng” nämnas, vilka gäller skarpt från och med den 1 mars 2019.

 

Här finner Ni de nya föreskrifterna:
MSBFS 2018:5 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

MSBSF 2018:6 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.